top of page

Opening Hours

LEADER-stöd

Webbsidan har finansierats med stöd av Leader Mälardalen genom Regionalfonden

Vi har med hjälp av Leader Mälardalen fått ekonomiskt stöd i att skapa vår hemsida och kommunikation. Tack för det!

Logga för Europeiska Unionen
Logga LEADER
Logga för Leader Mälardalen
bottom of page